Beleidsverklaring.

••• De directie van QISS IT geeft met deze beleidsverklaring haar positieve betrokkenheid en verantwoordelijkheid aan voor kwaliteit en maatschappelijk verantwoord ondernemen.

We hebben één belangrijke drijfveer die ons onderscheidt van alle andere IT-bureaus: diversiteit. QISS IT maakt zich allereerst hard voor meer vrouwen in de IT en daarnaast selecteren we op basis van talent in plaats van opleiding of achtergrond. Immers, wat iemand mee brengt aan persoonlijkheid en vaardigheden, dát is de onderscheidende factor en maakt iemand tot een talent. Diversiteit maakt het vak krachtiger en het maakt ons speciaal. We waarderen verschillen en geloven in gelijke kansen voor iedereen, overal!

Als moderne organisatie hecht QISS IT grote waarde aan maatschappelijk verantwoord ondernemen en kenmerkt zich door een persoonsgerichte aanpak, waarbij de ontwikkeling van de professionals én opdrachtgevers voorop staat. Snelheid en doeltreffendheid gaan bij ons hand in hand met zorgvuldigheid en een focus op de lange termijn. Daarnaast streeft QISS IT naar het vergroten van het aantal vrouwen binnen de IT.

De maatschappelijk verantwoording voor het milieu wordt serieus genomen waarbij gestreefd wordt naar zo min mogelijke belasting van het milieu. Met betrekking tot het milieu verbinden wij ons tot het naleven van de toepassing zijnde wet- en regelgeving, het voorkomen van milieuvervuiling en de verbintenis tot continue verbetering. Daarom is het essentieel dat de activiteiten op een arbo- en milieuverantwoorde wijze worden uitgevoerd. Goede arbeidsomstandigheden zijn belangrijk om veilig en gezond te kunnen werken. Door ons streven naar continue verbetering op het gebied van kwaliteit en een klantgerichte houding willen wij de beloftes die wij aan de klant doen, waarmaken. Wij geloven dat kwaliteit en duurzaamheid uitstekend samengaan en elkaar zelfs kunnen versterken.

Bij klachten en/of ontevredenheid worden deze serieus in behandeling genomen en zullen er, daar waar mogelijk, maatregelen worden genomen, zowel ter correctie als ter preventie. Door preventie, verbeteringen en vernieuwingen worden de prestaties van onze onderneming voortdurend verbeterd.

Om aan bovenstaande continuïteit te geven, is gekozen voor een kwaliteitsmanagementsysteem conform de norm ISO 9001:2015. Door middel van het vastleggen van relevante zaken in het management systeem wordt er voortdurend gestreefd naar het verbeteren van de prestaties en het verhogen van de klanttevredenheid. Dit betekent dat de directie zich zal houden aan alle van toepassing zijnde wet en regelgeving en een fundament biedt om duurzame kwaliteitsdoelstellingen vast te stellen en te beoordelen.

“Wij geloven dat de sleutel van een succesvolle IT-afdeling een combinatie is van diversiteit, kennis en kwaliteit.”


E.G. Jousma

02 Februari 2021 te Den Haag

Ben je op zoek naar iets bijzonders?