Solliciteren is gewoon nog mogelijk! ×
Vanwege het coronavirus is er momenteel veel onzekerheid. Echter vinden wij het belangrijk om te laten weten dat iedereen gewoon bij ons kan solliciteren en vrijblijvend vragen kan stellen. Jouw sollicitatiegesprek vindt online plaats, bijvoorbeeld via Skype!

Manager Finance & Control (intern QISS IT).

HBO|WO
's-Gravenhage & thuis
32 uur|40 uur


QISS IT zoekt een Manager Finance & Control voor vast dienstverband. De afgelopen jaren heeft een interim Business Controller alles opgezet en nu zoeken we iemand die de puntjes op de i wil zetten en profesionliseren.

De Manager Finance & Control is eindverantwoordelijk voor het voeren van de financiële administratie, salarisadministratie en de inrichting van de planning en control. Verder analyseer je de cijfers, KPI's en adviseert het MT pro-actief.

De Manager Finance & Control ontwikkelt strategisch en tactisch beleid op het terrein van Finance & Control, ter ondersteuning van het strategisch beleid en draagt zorg voor het ontwikkelen, up-to-date houden en implementeren van procedures, die samenhangen met Finance & Control en andere aangewezen gebieden, zoals bijv AVG.

De Manager Finance & Control onderhoudt namens de organisatie contacten met externe partijen zoals banken, accountants en andere leveranciers. Ook juridische activiteiten behoren tot de portefeuille (bv op het gebied van fiscus, standaard contracten etc).

Manager Finance & Control (intern QISS IT).

Solliciteer direct

Dit ga je doen.

•••

Financiële administratie

 • Verantwoordelijk voor de totstandkoming van periodieke verantwoordingen en rapportages en voor de tijdige, kwalitatieve en volledige verwerking van de begroting en jaarafsluiting;
 • Verantwoordelijk voor het opstellen van de jaarrekening en afstemming met de in- en externe accountant;
 • Verantwoordelijk voor het monitoren van de liquiditeitspositie van de organisatie; 
 • Verantwoordelijk voor de begrotingscyclus en de maandelijkse forecasts, qua EBITDA, werkkapitaal en kasstromen
 • Het beheren van de financiële administraties van meerdere groepsmaatschappijen;

Stuurcijfers en ondersteuning strategie

 • Het pro-actief analyseren en beoordeling van de financiële resultaten en KPI’s en advies geven aan het MT ter ondersteuning van de doorvertaling hiervan binnen de organisatie;
 • Verantwoordelijk voor het optimaliseren en efficiënter inrichten van reporting en stuurinformatie richting het MT, de directie en /of aandeelhouders;
 • Opzetten en implementeren van KPI’s en dashboards in de organisatie ten behoeve van strategische en operationele doelstellingen;
 • Betrokken vanuit Finance bij diverse (verbeter) projecten binnen de organisatie.

Leidinggeven aan het team

 • Verantwoordelijk voor het aansturen van het finance team;
 • Verantwoordelijk voor kwalitatieve en kwantitatieve personeelsbezetting van het team, zowel op de korte als de langere termijn;
 • Motiveren van medewerkers en creëren van goede werksfeer met hoge productiviteit.

Processen & Procedures

 • Doorvoeren van verbeteringen en optimaliseren van/ in de (Finance) operatie;
 • Verantwoordelijk voor de aansturing op bedrijfsrelevante Governance thema’s en Key-Risks zoals Risicomanagement, AVG en wetgeving;
 • Verantwoordelijk voor inhoud van standaardcontracten (leveranciers, HR etc).

Aandeelhouder en externe partijen

 • Het onderhouden van constructief contact met de aandeelhouder, voorbereiden van de meetings met aandeelhouder en Managing Director;
 • Onderhouden van constructief contact met externe partijen, zoals leveranciers, banken en accountants.

Dit ben jij.

•••
 • Relevante HBO/Academische opleiding; 
 • Minimaal vijf jaar werkervaring in een gelijksoortige functie in de (ICT) Detachering;
 • Procedureel inzicht zodat verbeteringen in processen voorgesteld en geïmplementeerd kunnen worden;
 • Zeer goede communicatieve en schriftelijke vaardigheden, zowel in het Nederlands als Engels;
 • Risicomanagement: in staat zijn om (m.n. financiele, fiscale en juridische) risico’s te onderkennen en gepaste maatregelen nemen;
 • Stijl van leidinggeven kenmerkt zich door hard op inhoud, zacht in de relatie;
 • Stelt heldere doelen en kan goed plannen en prioriteiten stellen, komt afspraken na;
 • Stimuleert op effectieve wijze samenwerking en teamgeest;
 • Is flexibel t.a.v. werktijden en is bereid tot reizen i.v.m. geografische spreiding klanten;
 • Minimaal 32 uur per week beschikbaar;
 • Bereid zijn om je voor een langere periode te binden aan de organisatie;
 • Bereid zijn om minimaal 8 uur per dag (exclusief pauze en reistijd) werkzaam te zijn binnen de  tijdspanne tussen 08:00 uur tot 20:00 uur;
 • Bereid zijn om - als onderdeel van de overeengekomen arbeidsvoorwaarden - geregeld werkzaam te zijn in de avond- dan wel weekenduren;
 • Beseffen dat de inhoud van de functie beïnvloed kan worden door marktontwikkelingen.

Competenties:

 • Betrokken: verbonden voelen met de organisatie waarvoor je werkt en het werk dat je doet. Zich inspannen om de doelen te behalen die de organisatie nastreeft
 • Energiek: gedurende een lange periode in hoge mate actief zijn wanneer de functie dat vraagt. Hard werken. Uithoudingsvermogen tonen
 • Accuratesse: zelfstandig nakomen van alle afspraken, zorgdragen voor secuur werken van de afdeling Financien, pro-actief planning managen.
 • Meedenken: vanuit MT positie meedenken over het algemene QISS-IT bedrijfsbelang.
 • Leiderschap: uitdragen van eigen mening of visie. Door anderen hierom worden benaderd of geaccepteerd. Tonen van voorbeeldgedrag en anderen aansporen tot het bereiken van gewenste resultaten en gedrag.
 • Analytische Vermogen: analyseren en interpreteren van cijfers en stuurinformatie ten behoeve van de strategische doelstellingen van QISS-IT en impact op andere factoren zoals de organisatie, de aandeelhouder, de markt, de wetgever etc.
 • Plannen & Organiseren: Eigen werk en werk van de afdeling organiseren en plannen, prioriteiten stellen, actief bijsturen en communiceren.
 • Organisatiesensitiviteit: Bewust van impact van eigen gedrag en functioneren op de rest van de organisatie.
 • Onderhandelen: Optimale resultaten boeken bij gesprekken met tegenstrijdige belangen, zowel op inhoudelijk gebied als op het gebied van het goed houden van de relatie.
 • Communiceren: feiten, ideeën of meningen aan anderen duidelijk maken door heldere en correcte taal en non-verbale communicatie. Er voor zorgen dat een boodschap duidelijk overkomt en niet vatbaar is voor interpretatie.
 • Overtuigingskracht: Gedrag dat erop gericht is om anderen te overtuigen van een bepaald standpunt en instemming te krijgen met bepaalde plannen, ideeën of zaken.
 • Coachen: Stimuleren van het bereiken van persoonlijke doelen door de ontwikkeling van kennis, competenties en talenten. Als leidinggevende bovendien: stimuleren van het bereiken van functie- of organisatiedoelen door feedback te geven.
 • Doelen stellen: Concreet en meetbaar aangeven wat het te bereiken doel is, in welke termijn dit bereikt moet worden en op welke wijze.
 • Delegeren: het delegeren van taken, met duidelijke instructies en goed gedefinieerde verantwoordelijkheden. Contoleren en waar nodig bijsturen.
 • Cultuurdrager: Voorbeeldfunctie in gedrag dat past binnen de QISS-IT cultuur. Spreekt de ander aan op de afspraken die gemaakt zijn over gewenst gedrag in diens taak, rol of functie.
 • Strategisch vermogen en visie ontwikkelen: Op basis van informatie, analyse en intuïtie een idee vormen waar QISS-IT zich in de toekomst naar kan ontwikkelen.

Je rapporteert aan de Managing Director.

Het aanbod.

 • Salaris €60.000 - € 72.000 per jaar ex bonus
 • Leaseauto of Leasevergoeding
 • Bonusregeling
 • 25 vakantiedagen
 • NBBU-CAO (ingeschaald in 8)

Solliciteer Direct

Binnen één dag reactie

Solliciteren bij Qiss IT

Hoe gaat dat?

 • Solliciteer online
 • Telefonische kennismaking
 • Eerste kennismaking
 • Tweede gesprek (optioneel)
 • Evaluatiegesprek
 • Aanbieding
 • Contract tekenen

Vragen of even kletsen?

Heb je nog een vraag? Bel, app of mail mij! QISS IT is elke werkdag bereikbaar van 09:00 tot 23:00. Dus zelfs in de avonduren staan we voor je klaar.
José van Dalen
José van Dalen Directeur
Wat is mijn reistijd?