DISC Analyse

Een waardevolle tool

•••

Wellicht heb je ooit al eens gehoord van de DISC analyse? DISC is een persoonlijkheidsanalyse die inzicht geeft in iemands gedrag en communicatiestijlen. De analyse wordt in toenemende mate gebruikt als instrument in recruitment, maar ook binnen ontwikkeltrajecten op persoonlijk en teamniveau. De DISC analyse is waardevol vanwege het feit dat het persoonlijke voorkeuren op het gebied van gedrag en communicatie in kaart brengt. Dit levert een profiel op, oftewel een uitgebreide beschrijving van gedragsstijlen die jou definiëren en gedragsstijlen die verder van je af staan.


Wat is een DISC analyse?

De achterliggende theorie van de DISC analyse gaat ervan uit dat de vele verschillende
karaktereigenschappen die mensen kunnen hebben, onder te verdelen zijn in vier verschillende gedragstypen. De DISC test brengt als eerste in kaart of een persoon een directe (extraverte) of indirecte (introverte) aanpak prefereert. Vervolgens wordt het onderscheid gemaakt tussen taakgericht en mensgericht handelen. De vier combinaties die hieruit voortvloeien, worden aangeduid met de kleuren rood, geel, groen en blauw. Elk gedragstype heeft dus zijn eigen kleur.

Waarom wij de DISC methode gebruiken

Zonder inzicht in je eigen stijl en de sterke en zwakke punten die daaraan verbonden zijn, is volledige persoonlijke groei niet mogelijk. Maar ook voor je functioneren in teamverband is deze informatie waardevol. Om als team optimale resultaten te behalen, is het belangrijk dat deze uit een juiste samenstelling van personen bestaat. Een team is pas in balans wanneer alle gedragsstijlen daarin zijn vertegenwoordigd. Zo kunnen collega’s op elkaars sterke punten rekenen en tegelijkertijd rekening houden met de zwakke punten.

Als je bij QISS IT solliciteert, vragen we jou, voor je bij ons op gesprek komt, om de DISC vragenlijst in te vullen. Aan de hand van de resultaten en een aantal skill games gaan we met jou in gesprek. Dit vinden wij waardevoller dan alle details in je CV bespreken. Jou als persoon leren kennen, is voor ons belangrijker.

Dit betekenen de verschillende DISC kleuren

Zoals al even genoemd kent de DISC test vier verschillende kleuren: rood, geel, groen en blauw. Wat betekenen deze?


Wat is een DISC analyse?

  • Rood: staat voor dominantie, je bent extravert, assertief en geeft de voorkeur aan een direct aanpak. Je bent resultaatgericht en niet bang om de controle te nemen.
  • Geel: staat voor invloed, je bent extravert, positief en beschikt over overtuigingskracht. Je behandelt anderen op een gelijkwaardige manier.
  • Groen: staat voor stabiliteit, je bent introvert, dienstverlenend en betrokken. Je bent een teamspeler en houdt van het werken volgens vaste patronen.
  • Blauw: staat voor conformisme, je bent introvert, analytisch sterk en gedisciplineerd. Je werkt zo precies mogelijk en hebt een sterke behoefte aan vaste regels en werkwijzen.


De DISC analyse helpt ons om jouw traject beter te begeleiden

Met QISS IT hebben we een duidelijk doel voor ogen: de juiste koppeling tussen onze opdrachtgevers en trainees bewerkstelligen, zodat daar een voor beide partijen vruchtbare werkrelatie uit voortkomt. Daarom kijken we naar meer dan alleen je ervaring en vaardigheden. De focus op persoonlijkheid staat bij ons centraal. Met de resultaten van de DISC analyse kunnen we nog beter bepalen waar je als persoon het meest op je plek bent. Heb je vragen over DISC? Neem contact met ons op!

Ben je op zoek naar iets bijzonders?