Functioneel beheer specialisatie met het IT traineeship

Een verantwoordelijke rol

•••

Het beroep van functioneel beheerder is een beroep met vele mogelijkheden. Het beeld van een lange carrière achter een computerscherm is dan ook niet kloppend. Althans, natuurlijk speelt deze een grote rol, maar wat minder bekend is, is het feit dat je met deze functie een belangrijke rol binnen een organisatie vervult. Als functioneel beheerder zorg je dat iedereen binnen de organisatie op een optimale manier kan werken met de applicatie. Naast dat je verantwoordelijk bent voor de bestaande functionaliteiten, draag je ook verantwoordelijkheid over de uitrol van nieuwe functionaliteiten. Functioneel beheer is een specialisatie binnen een IT traineeship, die je voorbereidt op een toekomstige rol met veel potentie.


Het beroep functioneel beheer

De specialisatie functioneel beheer is een specialisatie die zich richt op het functioneren van informatiesystemen of applicaties. Als functioneel beheerder zorg je ervoor dat de systemen optimaal functioneren en op basis van de gebruikservaringen en -behoeften worden doorontwikkeld. Je bent er verantwoordelijk voor dat de systemen altijd bereikbaar zijn en dat updates en wijzigingen correct worden doorgevoerd. Je vervult dus een ondersteunende rol bij de meest uiteenlopende bedrijfsprocessen. De specialisatie functioneel beheer lijkt op applicatiebeheer, maar die laatste kent een veel technischer karakter.

De taken van een functioneel beheerder

Als functioneel beheerder wachten je uiteenlopende taken. Feitelijk fungeer je als spin in het web tussen de gebruikers van bepaalde informatiesystemen en een softwareleverancier of de IT-afdeling van een organisatie. Je taken kunnen in vier verschillende aandachtsgebieden worden verdeeld: het functioneel inrichten van een applicatie, het functioneel beheren ervan, het ondersteunen van de gebruikers en het beheren van functionele documentatie, zoals gebruikershandleidingen en werkinstructies. De applicatieprocessen dienen goed te worden afgesteld op de bedrijfsprocessen. Om dit te realiseren, onderhoud je communicatie met verschillende partijen.

Het salaris van een functioneel beheerder

Wat het salaris van een functioneel beheerder is, is voornamelijk afhankelijk van de hoeveelheid ervaring waarover je beschikt. Doorgaans ligt het loon tussen de 2800 en de 4000 euro bruto op maandbasis. Wanneer je deze functie als junior uitvoert, verdien je een bedrag onderaan deze range. Een junior ben je wanneer je tot drie jaar werkervaring hebt. Voor functioneel beheerders met gemiddelde ervaring ligt het salaris rond de 3500 euro bruto. Senior functioneel beheerders, die zes jaar of meer ervaring hebben, kunnen rekenen op een bruto maandsalaris van 4000 euro.

Volg een IT traineeship om functioneel beheerder te worden

Wil je een IT traineeship volgen om functioneel beheerder te worden? Bij QISS-IT leiden we je op tot functioneel beheerder. Ook zonder ervaring of technische achtergrond! Wanneer je met je traineeship start, ga je immers met een intensief opleidingstraject aan de slag. Uiteraard is de motivatie om gedurende deze periode in jezelf te investeren wel een belangrijke voorwaarde voor deelname aan een IT-traineeship. Heb je vragen? Neem contact met ons op!

Ben je op zoek naar iets bijzonders?