DISC-methode: niet testen maar begrijpen

De test met die kleurtjes

•••

Bij QISS IT maken wij gebruik van de persoonlijkheidsanalyse DISC. Deze zetten wij onder andere in gedurende het wervingstraject, waarbij wij spreken met potentiële nieuwe QISS’ers; trainees die de uitdaging willen gaan om zich om te scholen richting de IT, ervaren IT’ers die wij begeleiden bij hun verdere professionele en persoonlijke ontwikkeling of de QISS’ers die dit elke dag mogelijk maken. Deze analyse helpt ons echter ook bij de persoonlijke begeleiding en het matchingsproces met onze klanten.

WAT IS DISC?

De DISC-methode, waar meestal naar gerefereerd wordt met de woorden ‘die test met die kleurtjes’ vertelt ons meer dan welke (hoofd)kleur jij hebt. Laten we starten met de opmerking dat het geen test betreft. Er is geen sprake van goed of fout.

DISC is een model dat inzicht geeft in persoonlijkheidsstijlen, ofwel meer vertelt over voorkeursgedrag en communicatiestijl. Een stijl uit zich in specifieke gedragskenmerken en wordt vertegenwoordigd door vier letters en kleuren: D (rood), I (geel), S (groen) en C (blauw).

Het model kent twee assen. Zo geeft de verticale as aan of je extravert of introvert bent. Anderen spreken van tempo. Hierbij kan je denken aan snelheid, verbale expressie en directheid. De horizontale as staat voor taak- of mensgerichtheid. Zijn voor jou feiten of gevoel belangrijker?

Uiteraard is een persoon nooit enkel één kleur, maar komen vaak meerdere kleuren voor in een persoonlijkheidsstijl. Daarom is er -gelukkig- ook meer variatie dan enkel vier opties. Een korte weergave van de vier hoofdstijlen:

D-stijl (Daadkracht) – Rood
Mensen met een D-stijl zijn vaak assertief, direct en geïnteresseerd in de hoofdlijnen. Zij hebben een sterke wil en zijn goed in het nemen van beslissingen.
I-stijl (Interactief) – Geel
Mensen met een I-stijl praten graag, zijn vriendelijk en maken snel contact met andere mensen. Vaak zijn ze optimistisch en komen zij met creatieve ideeën.
• S-stijl (Stabiel) – Groen

Mensen met een S-stijl zijn goede luisteraars en komen vaak rustig over. Zij kunnen goed samenwerken doordat ze sociaal, stabiel, loyaal en praktisch zijn.
C-stijl (Consciëntieus) – Blauw
Mensen met een C-stijl vinden het leuk om feiten en details te verzamelen en zijn over het algemeen grondig. Vaak zijn ze analytisch, nauwkeurig, maar ook wat gevoelig.

WAT VERTELT DISC EEN QISS'er?

De Gulden Regel ‘behandel anderen zoals je zelf behandeld wil worden’ gaat in onze ogen niet altijd op. Hoe jij graag communiceert en waar jij energie van krijgt, is namelijk niet voor iedereen gelijk. Door dit principe te begrijpen, kan je niet alleen als persoon maar ook als team grote stappen zetten. Je kent tenslotte elkaars behoeften, je kan conflicten voorkomen en bouwen aan onderling vertrouwen. Gaandeweg ga je kenmerken herkennen, waar je mee uit de voeten kan.

Niet alleen biedt DISC verrijking in het beter samenwerking, maar ook in zelfreflectie. In onze ogen is zelfkennis de sleutel om te kunnen groeien. Daarom staat wij voor niet alleen professionele, maar ook persoonlijke ontwikkeling.

WAT VERTELT DISC ONS?

Wij hechten veel waarde aan de inzichten van DISC bij de coaching van onze QISS’ers. Doordat wij met veel young professionals werken, komen onderwerpen als conflicthantering, communicatie, grenzen aangeven veelal voor. Ook bij loopbaan coaching kan DISC veel ondersteuning leveren. Ook zetten wij DISC in gedurende het matchingproces met een opdrachtgever. Wanneer werkwijzen en de onderlinge communicatie overeenkomen (of elkaar juist aanvullen), komen onze mensen beter tot hun recht. 

Al met al draagt het bij aan het benutten en erkennen van talent. Daarom hoeven wij niet enkel te kijken naar papiertjes en diploma's. Wij kijken naar iemands kracht in combinatie met behoeften. Om vervolgens samen aan een succesvolle carrière te timmeren. Dat is de toegevoegde waarde van DISC voor ons.

Ben jij nu nieuwsgierig geworden naar de DISC? Neem contact met ons op en wij plannen graag een kennismaking met jou in.

Vragen of even sparren?

Heb je nog een vraag? Bel, app of mail mij! QISS IT is elke werkdag bereikbaar van 08.00 tot 20.00. Dus zelfs in de avonduren staan we voor je klaar.
Esther Jousma
Esther Jousma Managing Director

Ben je op zoek naar iets bijzonders?